www.HICHEEL.mn

Боловсролын хоцрогдол арилгах цахим хичээлийн сайт

11-р анги - ДИЗАЙН ЗУРАГ ЗҮЙ, ТЕХНОЛОГИ

Өдөр 3: 11-р анги Дизайн технологи зураг