www.HICHEEL.mn

Боловсролын хоцрогдол арилгах цахим хичээлийн сайт

8-р анги

ENGLISH

МАТЕМАТИК

МОНГОЛ ХЭЛ

МАТЕМАТИК

БИОЛОГИ

ДИЗАЙН ТЕХНОЛОГИ

ФИЗИК

ХИМИ

ИРГЭНИЙ БОЛОВСРОЛ

РУССКИЙ ЯЗЫК

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ

ТҮҮХ

УРАН ЗОХИОЛ

ҮНДЭСНИЙ БИЧИГ

ГАЗАР ЗҮЙ

НИЙГЭМ СУДЛАЛ