www.HICHEEL.mn

Боловсролын хоцрогдол арилгах цахим хичээлийн сайт

6-р анги

ДҮРСЛЭХ УРЛАГ ТЕХНОЛОГИ

ЭРҮҮЛ МЭНД, БИЕ БЯЛДРЫН ХӨГЖИЛ 6

ШИЛЖИЛТИЙН НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ӨСӨЛТИЙГ БАГАНАН ДИАГРАМ