6-р анги

ЭРҮҮЛ МЭНД, БИЕ БЯЛДРЫН ХӨГЖИЛ 6

ШИЛЖИЛТИЙН НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ӨСӨЛТИЙГ БАГАНАН ДИАГРАМ

ТУСГАЙ БОЛОВСРОЛ