www.HICHEEL.mn

Боловсролын хоцрогдол арилгах цахим хичээлийн сайт

3-р анги

ЦААСААР ЧИМЭГЛЭЛ ХИЙЦГЭЭЕ 3

БАЙРШИЛ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТОГТООЁ 3

АМЬТДЫН АМЬДРАХ ОРЧНЫ ЯЛГААТАЙ БАЙДАЛ 3

ТУСГАЙ БОЛОВСРОЛ