www.HICHEEL.mn

Боловсролын хоцрогдол арилгах цахим хичээлийн сайт

12-р анги

МАРКО ПОЛОГИЙН ТҮҮХЭН ТЭМДЭГЛЭЛИЙГ ШИНЖЛЭХ НЬ 12

ЭРХ ЗҮЙН ЗӨРЧИЛ БА ТҮҮНИЙГ ТАЙЛБАРЛАСАН ЭХ /ЭСЭЭ/-