www.HICHEEL.mn

Боловсролын хоцрогдол арилгах цахим хичээлийн сайт

11-р анги

АСУУДАЛ ДЭВШҮҮЛСЭН ЭХИЙГ ЗАДЛАН ШИНЖЛЭХ 11

ОГТОРГУЙН КООРДИНАТЫН СИСТЕМ 11