Бидний тухай

Нэг ангид 45-60 хүүхэд 3 ээлжээр хичээл орж байна. Энэ нь багш хүүхэд нэг бүрт хүрч ажиллах боломж маш муу байдаг нь тухайн хүүхдэд хичээлийн хоцрогдол үүсэх шалтгаан болж байна. Энэ хоцрогдлыг арилгахын тулд эцэг эх хичээлийн бус цагаар төлбөртэй гэрийн багш, өдөр өнжүүлэх, давтлага авч байгаа нь эдийн засаг муу манай улсад тухайн гэр бүлд санхүүгийн хүндрэл давхар үүсгэж байна. Цахим хичээлийн төслийг хэрэгжүүлснээр  боловсролын салбарт багш нарийн хэрэгжүүлж байгаа  шинэ арга барилыг эцэг эх  таниулах, хүүхэдтэйгээ хамт хичээлээ давтан илүү дотно харилцааг үүсгэх, хилийн чандад амьдарч байгаа хүүхдүүдэд алсын зайнаас хичээлээ үзэх, сургууль завсардсан болон хичээлдээ хамрагдаж чадахгүй байгаа хүүхдүүд хичээлээ үзэх, эрүүл мэндийн шалтгаанаар хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүүхдүүдэд Цахим хичээл төслийг ашиглан хичээлээ цаг тухайн үед нь чанартайгаар үзэх заалгах боломжтой юм.
Манай Цахим хичээл төслийн давуу тал нь Бидний энэ төсөл Монгол улсын ирээдүйд болсон хүүхэд нэг бүрт хүрснээр хувь хүний хөгжил Монгол улсын хөгжилд  үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа юм.